Sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, apabila tidak ada surat keberatan yang sah dari Jemaat, maka akan dilangsungkan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah atas pasangan :

KPPN 28 Okt 2023 aKPPN 28 Okt 2023 b